Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582, „Qualitibest”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatait.

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok adatkezelője a Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582) A Qualitibest nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés célja és jogalapja A Qualitibest a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet névre szóló hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése a) pontja), amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles a nevét és e-mail címét megadni. Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Qualitibest-től akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Qualitibest hírleveléről leiratkozik, akkor a Qualitibest a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Qualitibest az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Qualitibest jogszerűen járt el a hírlevélről történő leiratkozása esetén is.

Személyes adatok címzettjei A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott neve és e-mail címe címzettje
a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap fejlesztése tekintetében: . Gilányi György István ev (székhely: 2024 Kisoroszi, Rózsa utca 11.)
a marketing feladatok ellátása tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a hírlevél küldés tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)

Az adatkezelés időtartama A Qualitibest az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Qualitibest a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
5.2 A Qualitibest Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen veheti fel a kapcsolatot. Ön jogosult a Qualitibest-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
6.1 Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását a fenti e-mail címen történő kapcsolatfelvételen túl a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással vonhatja vissza.
6.2 Hozzáféréshez való jog Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Qualitibest-től arra vonatkozóan, hogy a Qualitibest kezeli-e az Ön személyes adatait.
6.3 Helyesbítéshezvalójog Ön jogosult a Qualitibest-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
6.4. Törléshez való jog A Qualitibest az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A Qualitibest a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Qualitibest alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben a Qualitibest indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Qualitibest-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Qualitibest jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti a Qualitibest-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Qualitibest -nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli. 6.5 Adathordozhatósághozvalójog Ön kérheti, hogy megkapja a Qualitibest-től a rendelés teljesítése céljából az Qualitibest rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.
Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Qualitibest megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen.
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c +36 (1) 391-1400 Telefon: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hatályos: 2021. január 24. napjától

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582, „Qualitibest”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön webshopban történő rendelés során megadott személyes adatait.
Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő A rendelés során megadott személyes adatok adatkezelője a Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582). A Qualitibest nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés célja és jogalapja A Qualitibest a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése b) pontja), valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogi kötelezettség (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése c) pontja). A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Qualitibest a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Qualitibest a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei A rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei
a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap fejlesztése tekintetében: Gilányi György István ev (székhely: 2024 Kisoroszi, Rózsa utca 11.)
a honlap üzemeltetése tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-111755), FoxPost Zrt (székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A, cégjegyzékszám: 10-10-020309), Packeta Hungary Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., cégjegyzékszám: 01-09-202186) ;
az ügyfélszolgálati feladatok ellátása tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a Társaság könyvelését végző szolgáltatót: EURO BOOKMARK KFT. (székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 34., cégjegyzékszám: 03-09-125290), illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.
Az adatkezelés időtartama A Qualitibest a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a számviteli bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig, valamint a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat a számviteli bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1 A Qualitibest a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
5.2 A Qualitibest Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról e-mail címén és/vagy felhasználói fiókján keresztül értesíti.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen veheti fel a kapcsolatot. Ön jogosult a Qualitibest-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
6.1 Hozzáféréshez való jog Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Qualitibest-től arra vonatkozóan, hogy a Qualitibest kezeli-e az Ön személyes adatait.
6.2 Helyesbítéshezvalójog Ön jogosult a Qualitibest-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
6.3 Törléshez való jog A Qualitibest az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A Qualitibest a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Qualitibest-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben a Qualitibest indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Qualitibest-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Qualitibest jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti a Qualitibest-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Qualitibest-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
6.5 Adathordozhatósághoz való jog Ön kérheti, hogy megkapja a Qualitibest-től a rendelés teljesítése céljából az Qualitibest rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.
Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Qualitibest megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen.
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c +36 (1) 391-1400 Telefon: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Hatályos: 2021. január 24. napjától

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582, „Qualitibest”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatait.
Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok adatkezelője a Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582) A Qualitibest nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
Az adatkezelés célja és jogalapja A Qualitibest a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet névre szóló hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése a) pontja), amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles a nevét és e-mail címét megadni. Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Qualitibest-től akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Qualitibest hírleveléről leiratkozik, akkor a Qualitibest a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Qualitibest az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Qualitibest jogszerűen járt el a hírlevélről történő leiratkozása esetén is.

Személyes adatok címzettjei A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott neve és e-mail címe címzettje
a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap fejlesztése tekintetében: Gilányi György István ev (székhely: 2024 Kisoroszi, Rózsa utca 11.)
a marketing feladatok ellátása tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a hírlevél küldés tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)

Az adatkezelés időtartama A Qualitibest az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.
Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1 A Qualitibest a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
5.2 A Qualitibest Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen veheti fel a kapcsolatot. Ön jogosult a Qualitibest-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
6.1 Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását a fenti e-mail címen történő kapcsolatfelvételen túl a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással vonhatja vissza.
6.2 Hozzáféréshez való jog Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Qualitibest-től arra vonatkozóan, hogy a Qualitibest kezeli-e az Ön személyes adatait.
6.3 Helyesbítéshezvalójog Ön jogosult a Qualitibest-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
6.4. Törléshez való jog A Qualitibest az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A Qualitibest a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Qualitibest alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben a Qualitibest indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Qualitibest-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Qualitibest jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti a Qualitibest-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Qualitibest -nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli. 6.5 Adathordozhatósághozvalójog Ön kérheti, hogy megkapja a Qualitibest-től a rendelés teljesítése céljából az Qualitibest rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.
Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Qualitibest megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen.
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c +36 (1) 391-1400 Telefon: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hatályos: 2021. január 24. napjától

Adatvédelmi nyilatkozat

A Qualitibest Kft., a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a Qualitibest Kft. belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta. A Qualitibest Kft. vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a Qualitibest Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen. A Qualitibest Kft. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a Qualitibest Kft. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el. A Qualitibest Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: (i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”); (ii) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”); (iii) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”); (iv) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582, „Qualitibest”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön webshopban történő rendelés során megadott személyes adatait.
Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő A rendelés során megadott személyes adatok adatkezelője a Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582). A Qualitibest nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés célja és jogalapja A Qualitibest a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése b) pontja), valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogi kötelezettség (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése c) pontja). A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Qualitibest a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Qualitibest a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei A rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei
a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap fejlesztése tekintetében: Gilányi György István ev (székhely: 2024 Kisoroszi, Rózsa utca 11.)
a honlap üzemeltetése tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-111755), FoxPost Zrt (székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A, cégjegyzékszám: 10-10-020309), Packeta Hungary Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., cégjegyzékszám: 01-09-202186);
az ügyfélszolgálati feladatok ellátása tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a Társaság könyvelését végző szolgáltatót: EURO BOOKMARK KFT. (székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 34., cégjegyzékszám: 03-09-125290), illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.
Az adatkezelés időtartama A Qualitibest a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a számviteli bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig, valamint a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat a számviteli bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Qualitibest a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
5.2 A Qualitibest Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról e-mail címén és/vagy felhasználói fiókján keresztül értesíti.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen veheti fel a kapcsolatot. Ön jogosult a Qualitibest-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
6.1 Hozzáféréshez való jog Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Qualitibest-től arra vonatkozóan, hogy a Qualitibest kezeli-e az Ön személyes adatait.
6.2 Helyesbítéshezvalójog Ön jogosult a Qualitibest-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
6.3 Törléshez való jog A Qualitibest az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A Qualitibest a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Qualitibest-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben a Qualitibest indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Qualitibest-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Qualitibest jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti a Qualitibest-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Qualitibest-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
6.5 Adathordozhatósághoz való jog Ön kérheti, hogy megkapja a Qualitibest-től a rendelés teljesítése céljából az Qualitibest rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.
Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Qualitibest megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen.
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c +36 (1) 391-1400 Telefon: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Hatályos: 2021. január 24. napjától

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582, „Qualitibest”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatait.
Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok adatkezelője a Qualitibest Kft. (székhely: 2376 Hernád, Iskola utca 2. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-164582) A Qualitibest nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
Az adatkezelés célja és jogalapja A Qualitibest a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet névre szóló hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése a) pontja), amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles a nevét és e-mail címét megadni. Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Qualitibest-től akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Qualitibest hírleveléről leiratkozik, akkor a Qualitibest a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Qualitibest az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Qualitibest jogszerűen járt el a hírlevélről történő leiratkozása esetén is.

Személyes adatok címzettjei A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott neve és e-mail címe címzettje
a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében: Sybell Informatika Kft.. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
a honlap fejlesztése tekintetében: Gilányi György István ev (székhely: 2024 Kisoroszi, Rózsa utca 11.)
a marketing feladatok ellátása tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)
a hírlevél küldés tekintetében: QUALITIBEST KFT. (székhely: 2376 Hernád, Iskola u. 2/b, cégjegyzékszám: 13-09-164582)

Az adatkezelés időtartama A Qualitibest az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.
Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1 A Qualitibest a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
5.2 A Qualitibest Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen veheti fel a kapcsolatot. Ön jogosult a Qualitibest-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
6.1 Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását a fenti e-mail címen történő kapcsolatfelvételen túl a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással vonhatja vissza.
6.2 Hozzáféréshez való jog Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Qualitibest-től arra vonatkozóan, hogy a Qualitibest kezeli-e az Ön személyes adatait.
6.3 Helyesbítéshezvalójog Ön jogosult a Qualitibest-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
6.4. Törléshez való jog A Qualitibest az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A Qualitibest a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Qualitibest alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben a Qualitibest indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Qualitibest-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Qualitibest jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti a Qualitibest-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Qualitibest -nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli. 6.5 Adathordozhatósághozvalójog Ön kérheti, hogy megkapja a Qualitibest-től a rendelés teljesítése céljából az Qualitibest rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.
Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Qualitibest megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Qualitibest-tel a contact@familym.store e-mail címen.
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c +36 (1) 391-1400 Telefon: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hatályos: 2021. január 24. napjától